Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předměřice nad Jizerou

16. 12. 2006
Pomník Obětem 1. světové války


ObrazekUmístění: Předměřice nad Jizerou, před obecním úřadem

Nápis:
*1882  BERAN ANT.
*1884  BLAŽEK FR.
*1885  BLÁHA OTTAK.
*1879  DVOŘÁK JOS.
*1873  HASPEKL FR.
*1881  HADRBOLEC FR.
*1899  HODBOĎ JOS.
*1870  JAROŠ JOS.
*1878  KREJBICH VÁC.
*1880  KLAUS KAR.
*1889 KŘOVÁK VÁC.
*1895  KOLOC AUG.
*1882  LICHÝ ANT.
*1898  MAFKA JOS.
*1894  MŰLLER ANT.
*1898  NOVOTNÝ JAN
*1898  NOVÁK ANT.
*1888  POKORNÝ JOS.
*1897  SVOBODA KAR.
*1898  SULDOVSKÝ VÁC.
*1894  SVOBODA JOS.
*1883  ŠÍPEK JOS.
*1884  ŠTENC JAN
*1888  ŠKODA JOS.
*1891  ŠESTÁK VÁC.
*1893  ŠPŮREK ČEŇ.
*1892  TŮMA FRANT.
NEZVĚSTNÍ:
*1893  KREJZL FRANT.
*1885  LEPKA ANT.
*1889 TŮMA JOS.
*1879  VAIGNER EM.
*1881  ŠPŮREK VÁC.
*1887  STRÁNSKÝ JOS.


ObrazekPomník po krádeži desky

Poznámka:
Pomník J.Štursy se jmenuje "Pohřeb v Karpatech".

Úryvek z kroniky obce Předměřice n.J. z roku 1925:
„Po skončení světové války, z jejíž mračen a mlh vyšlo nám slunce svobody,ve dnech kdy srdce naše zalévala se radostí, opět a opět vzpomínáno všech, kteří se nevrátili. Uctíti jejich památku, nenechati zapomenouti jména jejich v šero zapomenutí , stalo se tužbou tak mnohých.
Určité tvářnosti nabyla myšlenka ta v naší obci dne 8.12.1921, kdy ve schůzi obecního zastupitelstva přijat byl návrh předsedy finanční komise pana Jana Koštíře st., mlynáře z Kačova, aby příslušníkům  obce, vojínům padlým ve světové válce, postaven byl důstojný pomník. Obětavým přispěním obecního zastupitelstva, občanstva některých místních spolků, správy cukrovarů ve Starých Benátkách a Horkách nad Jizerou a.j., sešlo se na darech tolik, že mohlo býti přistoupeno k realizování myšlenky té.  Ustanoven pracovní výbor, jehož předseda p.Jan Koštíř ve snaze opatřiti obci dílo opravdu umělecké ceny, navázal styky s rektorem umělecké akademie v Praze profesorem J.Štursou, který po shlédnutí místa zavázal se opatřiti obci pomník za cenu 25.000,-Kč s dodací lhůtou 1.6.1925.
Poněvadž na místě pro pomník vyhlédnutém stála socha Jana Nepomuckého, též umělecky cenná, dohodnuto s farním i památkovým úřadem její přemístění ku kostelu, což stalo se v prvních dnech červnových. V touž dobu převezeny části hotového sousoší z dílny sochaře  p.Velinského v Praze, jemuž provedení a postavení pomníku na určeném místě profesorem Štursou svěřeno. Zároveň vykonány nejnutnější práce s úpravou okolí památníku spojené.
Dne 14 za veliké účasti pomník odhalen ……
…. Nová doba čsl.státu přinesla obci krásný pomník představující tři typické postavy legionářů ( franc,, italsk. a ruského) s druhem – opustivším právě řady rakouského vojska – nesoucí v plášti bezhlavý trup mrtvého bojovníka. Čtyři postavy symboly našich osvoboditelů. Nechť každý kdo upne zraky své na dílo tak záhy a tragicky zesnulého mistra sochaře s láskou vzpomene nejen těch, kdož životy své v krutém zápolení ztratili ale i všech, kteří za lepší naše bytí v zoufalém napětí síly národ nehynoucí slávou pokryli a jej celému světu známým učinili – našich legionářů.“

Původní pamětní deska  se   jmény obětí a nezvěstných z první světové války byla zhotovena z bronzu. V roce 2005 jí však po 80 letech odcizili neznámí pachatelé. Obec zadala  zhotovení nové pamětní desky panu  Bc. Josefu Červinkovi z Nymburka, který při výrobě vycházel z původního díla. Cena této desky, která není zhotovena z bronzu, ale z pryskyřice imitující bronz je 67.000,--Kč. Nová deska byla odhalena 17.10.2009.
Fotografie nové desky není zatím na tomto webu k dispozici.

 Foto:
(bez desky) Adam Vykydal, 15.12.2006
(původní deska a doplnění informací) Pavel Pelikán, 28.3.2003

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

připomínka

(Martin, 22. 10. 2008 22:43)

Dobrý večer, díky za doplnění, to je azjímavá, byˇy nepotěšilná informace.

připomínka

(Milan, 22. 10. 2008 19:37)

Mám jen malou poznámku. Bydlím právě v této obci a chtěl bych podotknout, že pomětní deska na pomníku obětem 1. světové války nebyla odstraněna, ale ukradena. Je to asi dva roky a zatím zde není žádná iniciativa ze strany obce desku nahradit věrnou kopií.