Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vojenská pietní místa v Praze 3 ( strana 9 )

9. 10. 2006
na stranu 8


Vojenský hřbitov obětem I. světové války

ObrazekUmístění : Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitovŠachtové hroby vojáků z let 1914-1918

Souřadnice celého Voj. hřbitov obětem I. sv. války:
N 50°4'52,49" E 014°28'24,37"
N 50°4'53,11" E 014°28'28,27"
N 50°4'49,58" E 014°28'25,29"
N 50°4'50,72" E 014°28'29,4"

Obrazek

Obrazek

ObrazekFoto : Vladimír Štrupl, 17.11.2006Ústřední pomník - Obětem 1. světové války

ObrazekUmístění : Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov obětem I. světové války

Nápis:

PAX VOBIS


Souřadnice: N 50° 4'55,6" E 014° 28'20,29"

Foto : Vladimír Štrupl, 17.11.2006

Památník hrobům v dáli

ObrazekUmístění : Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov obětem I. světové války

Nápis:

PAMÁTNÍK HROBU V DÁLI

Deska pod křížem nalevo:
Hrobe v dáli!
Jak ocel tvrdá, krví rudá,
slzami skropená stezka jest
po níž putuje, duše má k tobě,
hrobe v dáli, neznámý, den co den.
srdce zlaté v sobě skrýváš,
jádro slunce žití mého.
V mém srdci místo jeho,
ne v tobě, hrobe chladný.
Mlád, milý, zdatný
odcházel z domova…
Nyní mrtev on, já žiji. - -
Stvořiteli! Tvůrce světů.
Uslyš, pane. Prosbu mou!
Srdce vadne, duch můj slábne
hledí s touhou smrti vstříc.
Bože věčný! Skonči muka,
vdechni jemu duši mou!
Nech jej žíti, šťastným býti!
Amen, budiž vůlí tvou.

Deska pod křížem napravo:
Hrobe v ďalekosti!
Jako oceľ tvrdá, krvou rudá
slzami poliaty chodník je,
po ktorom putuje duša moje k tebe,
hrobe v ďalekosti, neznámy deň čo deň.
Srdce zlaté v sebe skrývaš,
jadro slnka žitia môjho.
V mojom srdci miesto jeho
nie v tebe hrobe chladný;
Mladý, milý, statný
odchádzač z domova - -
teraz mrtvý on,
ja žijem. - -
Stvoriteľu! Tvorca svetou,
uslyš, Pane, prosbu moju!
Srdce vadne, duch môj slábne,
hľadí s túhou pred smrťou.
Bože večný! Skonči muka,
vdychni jemu dušu moju!
Nechaj ho žiť, štastným byť!
Amen, nech je vôľa tvoja.

Poznámka:
Symbolické hroby Pražanů padlých na bojištích I. sv. války, jejichž ostatky nebyly do vlasti převezeny. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde který voják padl. Celkem je zde 1 105 plechových smaltovaných tabulek, z toho 1 065 věnováno padlým. Zbytek (40) tvoří tabulky s názvy spolků.
Ve středu Památníku, je na zdi kříž, po stranách s dvěmi deskami s verši v češtině a slovenštině. Nalevo od středu číslované oddíly 2-26 (II-XXVI) sudé, napravo č. 1-27 (I-XXVII) liché.
Viz kniha: Petr Kovařík - KLÍČ K PRAŽSKÝM HŘBITOVŮM (NLN, 2000)

Všechny tabulky jsou tvarem shodné jako zde uveřejněné foto, vždy pro jeden oddíl jedno foto.

Celkové počty

Oddíl I - 25 tabulek
Oddíl II - 25 tabulek
Oddíl III - 42 tabulek
Oddíl IV - 42 tabulek
Oddíl V - 42 tabulek
Oddíl VI - 42 tabulek
Oddíl VII - 42 tabulek
Oddíl VIII - 42 tabulek
Oddíl IX - 43 tabulek
Oddíl X - 42 tabulek
Oddíl XI - 43 tabulek
Oddíl XII - 42 tabulek
Oddíl XIII - 43 tabulek
Oddíl XIV - 42 tabulek
Oddíl XV - 43 tabulek
Oddíl XVI - 42 tabulek
Oddíl XVII - 43 tabulek
Oddíl XVIII - 42 tabulek
Oddíl XIX - 42 tabulek
Oddíl XX - 35 tabulek
Oddíl XXI - 49 tabulek
Oddíl XXII - 42 tabulek
Oddíl XXIII - 49 tabulek
Oddíl XXIV - 40 tabulek ( názvy organizací - nejsou VPM )
Oddíl XXV - 49 tabulek
Oddíl XXVI - 42 tabulek
Oddíl XXVII - 30 tabulek

Celkem tedy 1065 VPM.

Foto všech sekcí Památníku hrobům v dáli  : Vladimír Štrupl, 17.11.2006
Oddíl I - 25 tabulek

ObrazekHROBU V DÁLI

Z. P. PL. 8 KADET INŽ. LAD. BENEŠ
* 1888 + 23.9.1914 V RÁČI SRBSKÉ

L. J. R. 2G K. U. K. HPTM AUGUST VON LENZ
* 1886 + 23.10.1914 B. MARIANOVIČ - BOSN.

J. R. 11 OBLT. GUSTAV KRETCHMANN
* 1880 + 8.9.1914 BĚLINA SERB. + 9.9.1914

J. R. 11 K. U. K. FÄHNRICH DR. KARL HAUSMANN
* 1888 X 19.8.1914 FEDEROV, SERB + 19.8.1914

K. U. K. MAJOR ERTL
* 1864 + R. POL.

J. R. 11 K. U. K. KADET ERVIN ERTL
* 1897 + 1916 CZERNOWITZ

K. U. K. HPTM OTTO HÖFFER
+ 1880 + 8.10.1914 JAVORNIK POLSKY

K. U. K. HPTM FRANZ SIXTA
* 1872 + 3.9.1914 PODLESIE, R. POL.

L. J. R. 32 K. K. OBERST SILVIO EDLER V. LUKANOVIČ
* 1859 + 1914 PIETROVICE(POL.)

J. R. 11 K. U. K. HPTM ALFRED EDLER V. LÖW
* 1875 + 19.8.1914 VELIKA GAVA - SERB.

ZAJICEK
* 1881 + OSTROVĚ ASINARA, ITALIE

SAPP. B. 8. K. U. K.
* 1892 + 7.9.1914 UHROV

Z. P. PL. 8 PĚŠÁK FRANT. VENDYŠ
* 1887 + 9.11.1914 MOROVIČ - SLAV.

P. PL. 91 PĚŠÁK BOHUM. PURNOCH
* 1885 + 26.10.1914 ŠABAC - SRBSKO

J. R. 84 JOH. BALASCH
* 1885 + 16.(17.)11.1914 AM FELSEN VON RADKOWICE. R. POL.

JINDŘICH ZUNTERER
* 1888 + 6.8.1916 V OTTINIE V HALIČI

8. PL. DOMOBR. PĚŠÁK KAREL ERBEN
* 1897 + 6.8.1916 V OTTINIE V HALIČI

JAROSLAV MIŠOŃ

PĚŠ. PL. 15 KAREL BUREŠ
* 1896 + 17.6.1918 VIVAJ

PĚŠÁK LOUŽECKÝ
* 1896 + 1918 U PALMANOVA ITALIE

ČS. P. PL. III LEGIONÁŘ JAROSLAV BARBORA
* 1894 + 1918 V JEKATERINBURGU

PĚŠ. PL. Č. 8 PĚŠÁK VÁCLAV LOCH
* 1883 + 16.9.1914 PLANINA PARAŠNICA, SRBSKO

LEGION. SIBIŘ. PL. STŘELEC ANTONÍN URBAN
* 1892 + 20.12.1919 IRKUTSKO - RUSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK VÁCLAV ŠÍMA
* 1893 + NEZVĚSTNÝ OD R. 1915 V SRBSKU

DĚL. PL. 4 DĚLOSTŘEL. BOHUMIL MAREK
* 1874 + 9.11.1917 ZUBNA TURTA ITALIE

Oddíl II - 25 tabulek

ObrazekP. PL. 21 DESÁTNÍK KAREL STEJSKAL
* 1884 + 13.9.1914 V SRBSKU

P. PL. 102 J. DOBR. DES. INŽ. VILÉM ZACH
* 1887 + 1914 DRIMAČA - BOSNA

Z. P. PL. ŠIKOVATEL RUDOLF KUREŠ
* 1883 + 1914 LAZAREVAČ - SRBSKO

JAN ELIÁŠ
* 1883 + 1914 GRK - SLAVONIE

D. P. PL. 8 ČETAŘ ADOLF PATTELT
* 1887 - 1914 APOLO - MRZELOVITZ R. P. 1914

Z. P. PL. 8 SVOBODNÍK LUDV. KNAPP
* 1887 + 1914 NAGYBECSKEREK

Z. P. PL. 28 DESÁTNÍK EMANUEL KOBERA
* 1882 + 11.10.1914 UZOVEČ - SRBSKO

Z. P. PL. 8 PĚŠÁK JOSEF POŠTOLKA
* 1890 + 30.10.1914 V SRBSKU

Z. P. PL. 8 J. DOBR. DESÁTNÍK KAREL SPORA
* 1889 + 16.9.1914 U SRBSKÉ RÁČI

Z. P. PL. 8 KADET BEDŘICH SPORA
* 1891 + 5.7.1915 U VLKOLACZE R. POL.

DOMOBR. PRAPOR 45 DOMOBRANEC HRUŠKA FRANTIŠEK
* 1873 + 19.1.1919 PADULA - ITALIE

OTTOMAR FRIEDL
* 1893 + 16.10.1914 TUZLA

P. PL. 102 PORUČÍK JOSEF SVOBODA
* 1886 + 1914 VRCH BOBJA - SRBSKO

P. PL. 8 J. DOBROV. M.U.C. JOS. KOLÁŘ
* 1893 + 1914 TOMAŠOV 1915 PAVLODAR - RUSKO

P. PL. 28 DESÁTNÍK ANTONÍN FIŠER
+ 1914 LONŽE HAL. 1914 VÍDEŇ

1. REGIMENT KAISERJAGER ALOIS EICHNER
* 1897 IN GAIS + 1.12.1917 PRAHA

DOMOBRANEC VÁCLAV LACINA
* 1873 + 9.10.1915 V ZABŘEZU - SRBSKO

PĚŠÍ PL. Č. 28 SVOBODNÍK PRANDSTETTER VLADIMÍR
* 1892 + 17.9.1914 U UHNOVA V HALIČI

P. PL. 92 PĚŠÁK BEDŘ. SISMILICH
* 1884 + 29.8.1914 U TARNOVA

D. P. PL. 410 PĚŠÁK JOSEF KUČÍREK
* 1872 + 8.10.1914 U ZABŘEZU SRBSKO

TABULKA BEZ NÁPISU

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠÍ PL. Č. 2 PRAPORČÍK M.U.C. GABRIEL KAREL
* 1890 + 24.12.1915 SKOBELEV - TURKESTAN

TABULKA BEZ NÁPISU

DOM. PRAP. 57 ŠIKOVATEL KAREL HOLÝ
* 1873 + 1915 U PITOTU


Mezi odd. 2 a 4

Pamětní deska
Nápis:
VĚNOVAL ZEMSKÝ SPOLEK ČERNÝ KŘÍŽ

Plastika
Nápis:
??? MINISTERSTVO NÁRODNÍ OBRANY V PRAZEOddíl III - 42 tabulek

ObrazekZDRAV. ODD. 11 PĚŠÁK VÁCLAV SEDLECKÝ
* 1873 + 27.8.1917 PITESTI (RUMUNSKO)

STŘEL. PL. 28 STŘELEC MILOŠ HAVLAN
* 1894 + 11.6.1917 V LUBLANI

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JINDŘICH TUREK
* 1899 + 1917 NA ITALSKÉM BOJIŠTI

DOM. PL. 6 PĚŠÁK FRANTIŠEK VOLAVKA
* 1877 X 1915 U BEREZY

SCH. RGT. 8 KORPORAL KARL BARVITIUS
* 1885 X 3.8.1915 IN WYDRZA GALIZIEN

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK FRANT. ZEMAN
* 1898 + 12.8.1918 POSADKOVA NĚM. VÍDEŇ

ZEMĚB. PL. 12 VÁCLAV ČERNÝ
* 1881 + ? 1914 ZÁL. NEM. 10. VE VÍDNI

J. R. 102 K. U. K. OBLT KARL LENTHÁR
* 1878 X 1915 STANIMIRZ - GAL. + 1915

LST. J. R. 6 FELDWEBEL KARL BAUSEK
* 1874 + 4.8.1915 SLAVIN B. LUBLÍN

BOHUSL. BRUNCLIK

P. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF KÄSTNER
* 1894 * 1894 + 16.3.1915 LOSIE U GORICE

P. PL. 28 PĚŠÁK JINDŘ. JANOTA
* 1895 + 1.7.1915 GRAVAČINA U GORICE

P. PL. 102 PĚŠÁK VÁCL. SOCHŮREK
* 1886 + 11.5.1915 KOŠICE

Z. P. PL. 8 PĚŠÁK BOHUSL. MAŠEK
* 1896 + 22.7.1915 NIDRICA MALÁ R. POL.

D. P. PL. 8 DESÁTNÍK FRANT. DEBANSKÝ
* 1875 + 13.11.1915 BITOLJE - SRBSKO

VOZ. DIV. 8 VOZAT. VOJ. VÁCLAV PETR
* 186+8 + 7.3.1915 ROZIŠTĚ - R. POL.

22. PRAPOR P. MYSL. MYSLIVEC JOSEF MATÝSEK
* 1880 + 26.6.1915 U ST. MARTINOVA HAL

I. R. 55 KATET ASP. HERM. MARIA MÜLLER
* 1879 + 1915 BEI LUBLIN

8. PL. PEVN. DĚL. JEDNR. D. DESÁTNÍK RUD. KUDRNA
* 1889 + 1915 V CELOVCI

PĚŠ. PL. 18 PORUČÍK MALEC BOHUMIL
* 1888 X 1916 BATE U GÖRZ, ITALIE

8. DRAG. PL. DRAGOUN JOSEF STRAKA
* 1893 + 28.8.1915 BUDAPEŠŤ

L. I. R. 34 K. K. LTNT FRANZ WITTMANN
* 1893 + 1914 BEI BLONIE B. TARNOV

P. PL. 47 PĚŠÁK JOSEF JIRKOVSKÝ
* 1892 + 1915 PIETRA ROSSA PŘÍM.

Z. P. PL. 7 DESÁTNÍK KAREL ŠUS
* 1890 + 1915 VALJEVO - SRBSKO

Z. P. PL. 7 ČETAŘ FERD. GEIGER
* 1883 + 1916 RYBNO U STRYJE

D. P. PL. 8 PĚŠÁK ALOIS HRBEK
* 1874 + 1917 BOZEN - TYR.

P. PL. 75 PĚŠ. TELEF. VÁCLAV RICHTER
* 1881 + 16.8.1916 BRZEZANY, HAL.

P. PL. 57 SVOBODNÍK JINDŘICH KULHAVÝ
* 1890 + 9.5.1915 ODRZINKON U KRASNA HAL.

PĚŠ. PL. 74 ÚČETNÍ PODDUST. STANISLAV RYDVAL
* 1883 + 1918 PRYEDOR V BOSNE

PĚŠ. PL. 74 PĚŠÁK JOSEF RYDVAL
* 1889 X 1915 WIECKOVICE, HALIČ

PĚŠ. PL. 28 DESÁTNÍK ANTONÍN PETRIDES
* 1898 X 23.8.1917 ST. POLAJ. OKR. SESANA ITALIE

DOM. PL. 410 PĚŠÁK JOSEF JIRÁNEK
* 1875 + 1916 SARAJEVO, BOSNA

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK VÁCLAV KETTNER
* 1883 + 18.8.1916 V TIRANĚ, ALBÁNIE

PĚŠ. PL. 28 VOZAT. VOJ. JAN NÁDVORNÍK
* 1880 + 1917 LESNIKI, HALIČ

DOM. PRAP. 50 PĚŠÁK JAN JASEK
* 1874 + 28.2.1916 JAJCE BOSNA

PRAP. POL. MYSL. 25 SVOBODNÍK EMANUEL MATULKA
* 1872 X 29.12.1917 MONTE TOMPO (ITALIE)

DOMOBR. PL. 74 PĚŠÁK JAN PELANT
* 1873 X 1914 NA DRINĚ V SRBSKU

P. PL. 102 PĚŠÁK ANTONÍN LOMOZ
* 1878 + 1915 ST. SAMBOR, HALIČ

DRAG. PL. 13 VOJÍN FRANTIŠEK PAVLÁT
* 1897 + 1918 RIJEKA

ČSL. PL. 2 PĚŠÁK KOMERS JULIUS
* 1901 X 1919

ZEMĚBR. PL. 28 VOJÍN ADOLF TOPOL
* 1890 + 1919 V VILLABARTOLOMEO

DĚLOSTŘEL. PL. 8 VOJÍN JOSEF TOPOL
* 1886 + V PŘEMYŠLU


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář